براي خريد ميلگرد ، تيرآهن و ساير آهن آلات ساختماني با اين فروشگاه تماس بگيريد...قيمت مناسب ***خريدي آسان و مطمئن***ارسال و تحويل فوري***با بیش از 10 سال سابقه و داراي جواز كسب از اتحاديه آهن فروشان تهران
قيمت میلگرد ، فروش میلگرد - قیمت میلگرد

شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۷

تغيير قيمت (۰ تومان)

میلگرد ۶/۵ کلاف نطنز ۱۷۴۰

میلگرد ۸ A2  قزوين ۱۶۸۰

میلگرد ۱۰ A2 اردبیل-آرین-قزوین  ۱۶۳۰

میلگرد ۱۲ A2 نوین سمنان-تاکستان ۱۶۳۰

میلگرد ۱۴ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     میانه ۱۶۸۰

میلگرد ۱۶ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     میانه ۱۶۸۰

میلگرد ۱۸ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     میانه ۱۶۸۰

میلگرد ۲۰ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز  ۱۷۲۰     میانه ۱۶۸۰

میلگرد ۲۲ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     میانه ۱۶۸۰

میلگرد ۲۵ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰

میلگرد ۲۸ A3 کاشان ۱۷۶۰

میلگرد ۳۰ A3 فولاد آلیاژی یزد ۱۸۴۰

میلگرد ۳۲ A3 کاشان ۱۸۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 12:7 |

دوشنبه ۱۳۹۲/۹/۲۵

تغيير قيمت (۰ تومان)

میلگرد ۶/۵ کلاف نطنز ۱۷۵۰

میلگرد ۸ A2  قزوين ۱۷۲۰

میلگرد ۱۰ A2 اردبیل-آرین-قزوین  ۱۶۸۰

میلگرد ۱۲ A2 نوین سمنان-تاکستان ۱۶۸۰

میلگرد ۱۴ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۵۰     میانه ۱۷۲۰

میلگرد ۱۶ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     شاهرود ۱۷۱۰

میلگرد ۱۸ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     شاهرود ۱۷۱۰

میلگرد ۲۰ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز  ۱۷۴۰     میانه ۱۷۱۰

میلگرد ۲۲ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     میانه ۱۷۱۰

میلگرد ۲۵ A3 نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰

میلگرد ۲۸ A3 کاشان ۱۷۷۰

میلگرد ۳۰ A3 فولاد آلیاژی یزد ۱۸۴۰

میلگرد ۳۲ A3 کاشان ۱۸۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: میلگرد اجدار, قیمت میلگرد, بورس میلگرد در تهران, بازار میلگرد و آهن آلات تهران, فروش میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 11:36 |

شنبه ۲۵/۸/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

میلگرد ۵/۶ کلاف کاشان-اکراین ۱۹۴۰

میلگرد ۸ a2  قزوين ۱۸۵۰

میلگرد ۱۰ a2 اردبیل-آرین  ۱۸۱۰

میلگرد ۱۲ a2 نوین سمنان-تاکستان ۱۸۱۰

میلگرد ۱۴ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۷۰     ميانه ۱۸۵۰

میلگرد ۱۶ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۵۰     امیرکبیر ۱۸۳۰

میلگرد ۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۵۰     امیرکبیر ۱۸۳۰

میلگرد ۲۰ a3 کاشان-اصفهان  ۱۸۵۰     پرشین ۱۸۳۰

میلگرد ۲۲ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۵۰     میانه ۱۸۴۰

میلگرد ۲۵ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۵۰

میلگرد ۲۸ a3 کاشان ۱۸۹۰

میلگرد ۳۰ a3 فولاد آلیاژی یزد ۱۸۹۰

میلگرد ۳۲ a3 کاشان ۱۸۹۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: میلگرد اجدار, قیمت میلگرد, بورس میلگرد در تهران, بازار میلگرد و آهن آلات تهران, فروش میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 12:9 |

دوشنبه ۱۳/۸/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

میلگرد ۵/۶ کلاف کاشان-اکراین ۱۹۴۰

میلگرد ۸ a2  قزوين ۱۸۷۰

میلگرد ۱۰ a2 اردبیل-آرین  ۱۸۲۰

میلگرد ۱۲ a2 نوین سمنان-تاکستان ۱۸۲۰

میلگرد ۱۴ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     ميانه ۱۸۶۰

میلگرد ۱۶ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۸۰     امیرکبیر ۱۸۶۰

میلگرد ۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۸۰     امیرکبیر ۱۸۶۰

میلگرد ۲۰ a3 کاشان-اصفهان  ۱۸۸۰     پرشین ۱۸۶۰

میلگرد ۲۲ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۸۰     میانه ۱۸۶۰

میلگرد ۲۵ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۸۰

میلگرد ۲۸ a3 کاشان ۱۹۰۰

میلگرد ۳۰ a3 فولاد آلیاژی یزد ۱۹۰۰

میلگرد ۳۲ a3 کاشان ۱۹۰۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, بورس میلگرد, قیمت میلگرد بنگاه تهران, میلگرد ذوبی, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 11:56 |

چهارشنبه ۱۷/۷/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

میلگرد ۶/۵ کلاف کاشان ۱۹۴۰

میلگرد ۸ a2  قزوين ۱۹۲۰

میلگرد ۱۰ a2 قزوین  ۱۸۶۰

میلگرد ۱۲ a2 نوین سمنان ۱۸۵۰

میلگرد ۱۴ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۱۰     پرشین ۱۹۰۰

میلگرد ۱۶ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     صدرلرستان ۱۸۸۰

میلگرد ۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     میانه ۱۸۸۰

میلگرد ۲۰ a3 کاشان-اصفهان  ۱۸۹۰     میانه ۱۸۸۰

میلگرد ۲۲ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     شاهرود ۱۸۸۰

میلگرد ۲۵ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت روز میلگرد, قیمت میلگرد بروز, قیمت میلگرد در بازار تهران, بورس میلگرد تهران
+ نوشته شده توسط هاشمی در چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 12:9 |

یکشنبه ۷/۷/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰

۸ a2  قزوين ۱۹۴۰

۱۰ a2 قزوین  ۱۸۹۰

۱۲ a2 نوین سمنان ۱۸۷۰

۱۴ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۱۰     پرشین ۱۹۰۰

۱۶ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     صدرلرستان ۱۸۸۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     میانه ۱۸۸۰

۲۰ a3 کاشان-اصفهان  ۱۸۹۰     میانه ۱۸۸۰

۲۲ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     شاهرود ۱۸۸۰

۲۵ a3 کاشان-اصفهان ۱۸۹۰     نطنز ۱۸۸۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: میلگرد اجدار, قیمت میلگرد, بورس میلگرد در تهران, بازار میلگرد و آهن آلات تهران, فروش میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 11:41 |

پنجشنبه ۷/۶/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف ملایر ۲۰۳۰

۸ a2  قزوين ۱۹۹۰

۱۰ a2 البرز  ۱۹۳۰

۱۲ a2 نوین سمنان ۱۹۰۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۴۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۵۰     شاهرود ۱۹۴۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۵۰     میانه ۱۹۴۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۴۰

۲۵ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد قیمت روز, قیمت روز میلگرد, قیمت امروز میلگرد, قیمت میلگرد امروز
+ نوشته شده توسط هاشمی در پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 13:8 |

شنبه ۲۶/۵/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف ملایر ۲۱۰۰

۸ a2  قزوين ۱۹۹۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۳۰

۱۲ a2 سمنان ۱۹۲۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۵۰     البرز ۱۹۲۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۳۰     شاهرود ۱۹۲۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۳۰     پرشین ۱۹۲۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۵۰     میانه ۱۹۴۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۳۰

۲۵ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد قیمت, بورس میلگرد, بازار میلگرد, فروش میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 12:19 |

پنجشنبه ۲۴/۵/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف ملایر ۲۰۸۰

۸ a2  قزوين ۱۹۹۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۴۰

۱۲ a2 سمنان ۱۹۲۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۵۰     یزد احرامیان ۱۹۴۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۲۰     شاهرود ۱۹۱۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۳۰     پرشین ۱۹۲۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۵۰     میانه ۱۹۴۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۳۰

۲۵ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۳۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, فروش میلگرد, قیمت روز میلگرد, قیمت امروز میلگرد, میلگرد قیمت روز
+ نوشته شده توسط هاشمی در پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 12:12 |

شنبه ۱۲/۵/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۱۰+ تومان)

۶/۵ کلاف ملایر ۲۰۷۰

۸ a2  قزوين ۲۰۱۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۵۰

۱۲ a2 تاکستان ۱۹۴۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۵۰     پرشين ۱۹۴۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۵۰     شاهرود ۱۹۴۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۶۰     میانه ۱۹۵۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۷۰

۲۵ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 11:52 |

پنجشنبه ۳/۵/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۱۴۰

۸ a2  قزوين ۲۰۲۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۶۰

۱۲ a2 سيرجان ۱۹۴۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۶۰     پرشين ۱۹۵۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۶۰     ميانه ۱۹۵۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۲۰ a3 اصفهان-اهواز  ۱۹۵۰     امیرکبیر ۱۹۴۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۷۰

۲۵ a3 اهواز-کاشان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 11:44 |

شنبه ۲۹/۴/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۱۹۰

۸ a2  قزوين ۲۰۴۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۸۰

۱۲ a2 آریا ۱۹۷۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۵۰     پرشين ۱۹۴۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۶۰     ميانه ۱۹۵۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۲۰ a3 اصفهان-اهواز  ۱۹۵۰     امیرکبیر ۱۹۴۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۶۰

۲۵ a3 اهواز-کاشان ۱۹۵۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 11:47 |

یکشنبه ۲۳/۴/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف ملایر ۲۲۴۰

۸ a2  قزوين ۲۰۵۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۹۰

۱۲ a2 آریا ۱۹۸۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۸۰     پرشین ۱۹۷۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۱۹۸۰     پرشین ۱۹۷۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۸۰     پرشین ۱۹۷۰

۲۰ a3 اصفهان-اهواز  ۱۹۸۰     پرشین ۱۹۷۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۵۰

۲۵ a3 اهواز-کاشان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 11:33 |

چهارشنبه ۱۲/۴/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۱۰- تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۴۰۰

۸ a2  قزوين ۲۱۱۰

۱۰ a2 پارس  ۲۰۴۰

۱۲ a2 کرمان ۲۰۲۰

۱۴ a3 نيشابور-کاشان ۲۰۳۰     پرشین ۲۰۲۰

۱۶ a3 نيشابور-کاشان ۲۰۲۰     پرشین ۲۰۱۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۲۰۲۰     پرشین ۲۰۱۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۲۰۲۰     پرشین ۲۰۱۰

۲۲ a3 اهواز-اصفهان ۲۰۰۰

۲۵ a3 اهواز-اصفهان ۱۹۹۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 12:27 |

چهارشنبه ۱۱/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۵۵۰

۸ a2  قزوين ۲۰۸۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۸۰

۱۲ a2 قزوین ۱۹۷۰

۱۴ a3 نيشابور ۱۹۷۰     پرشین ۱۹۶۰

۱۶ a3 نيشابور ۱۹۷۰     پرشین ۱۹۶۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۷۰     پرشین ۱۹۶۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۷۰     پرشین ۱۹۶۰

۲۲ a3 اصفهان ۱۹۷۰

۲۵ a3 اصفهان ۱۹۷۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران, قیمت میلگرد بروز در بنگاه تهران, بورس میلگرد تهران, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:58 |

سه شنبه ۱۰/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۱۰+ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۵۳۰

۸ a2  قزوين ۲۰۹۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۷۰

۱۲ a2 قزوین ۱۹۶۰

۱۴ a3 نيشابور ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۱۶ a3 نيشابور ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۱۸ a3 کاشان-اصفهان ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۶۰     البرز ۱۹۴۰

۲۲ a3 اصفهان ۱۹۶۰

۲۵ a3 اصفهان ۱۹۵۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت روز میلگرد, قیمت میلگرد بروز, قیمت میلگرد در بازار تهران, بورس میلگرد تهران
+ نوشته شده توسط هاشمی در سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 12:15 |

یکشنبه ۸/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۵۱۰

۸ a2  قزوين ۲۰۸۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۶۰

۱۲ a2 قزوین ۱۹۶۰

۱۴ a3 نيشابور ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۱۶ a3 نيشابور ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۱۸ a3 نیشابور-اصفهان ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۲۲ a3 اصفهان ۱۹۴۰

۲۵ a3 اصفهان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, آرشیو قیمت میلگرد, قیمت روز میلگرد, قیمت امروز میلگرد, قیمت میلگرد روز
+ نوشته شده توسط هاشمی در یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:28 |

یکشنبه ۸/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۵۱۰

۸ a2  قزوين ۲۰۸۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۶۰

۱۲ a2 قزوین ۱۹۶۰

۱۴ a3 نيشابور ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۱۶ a3 نيشابور ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۱۸ a3 نیشابور-اصفهان ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۵۰     پرشین ۱۹۴۰

۲۲ a3 اصفهان ۱۹۴۰

۲۵ a3 اصفهان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, آرشیو قیمت میلگرد, قیمت روز میلگرد, قیمت امروز میلگرد, قیمت میلگرد روز
+ نوشته شده توسط هاشمی در یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:26 |

شنبه ۷/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف چين ۲۵۵۰

۸ a2  قزوين ۲۰۹۰

۱۰ a2 پارس  ۱۹۷۰

۱۲ a2 قزوین ۱۹۷۰

۱۴ a3 نيشابور ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۱۶ a3 نيشابور ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۱۸ a3 نیشابور-اصفهان ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۶۰     پرشین ۱۹۵۰

۲۲ a3 نیشابور ۱۹۶۰

۲۵ a3 کاشان ۱۹۶۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, بورس میلگرد, قیمت روز میلگرد, قیمت امروز میلگرد, قیمت میلگرد در بازار آهن
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 13:2 |

سه شنبه ۳/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف نطنز ۲۵۲۰

۸ a2 شاخه قزوين ۲۰۷۰

۱۰ a2 شاخه پارس  ۱۹۴۰

۱۲ a2 قزوین ۱۹۳۰

۱۴ a3 اهواز ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۱۶ a3 اهواز ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۱۸ a3 نیشابور-اصفهان ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۲۲ a3 نیشابور ۱۹۳۰

۲۵ a3 کاشان ۱۹۲۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, قیمت میلگرد امروز, قیمت میلگرد بروز, قیمت میلگرد در بازار تهران, قیمت میلگرد روز
+ نوشته شده توسط هاشمی در سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:55 |

دوشنبه ۲/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف کره ۲۵۵۰

۸ a2 شاخه قزوين ۲۰۸۰

۱۰ a2 شاخه پارس  ۱۹۴۰

۱۲ a2 سمنان ۱۹۴۰

۱۴ a3 اهواز ۱۹۳۰     پرشین ۱۹۲۰

۱۶ a3 اهواز ۱۹۳۰     پرشین ۱۹۲۰

۱۸ a3 نیشابور-اصفهان ۱۹۳۰     پرشین ۱۹۲۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۳۰     پرشین ۱۹۲۰

۲۲ a3 نیشابور ۱۹۳۰

۲۵ a3 کاشان ۱۹۳۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, بورس میلگرد, قیمت میلگرد بنگاه تهران, میلگرد ذوبی, آرشیو قیمت میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:33 |

یکشنبه ۱/۲/۱۳۹۲

تغيير قيمت (۰ تومان)

۶/۵ کلاف کره ۲۵۵۰

۸ a2 شاخه قزوين ۲۰۸۰

۱۰ a2 شاخه پارس  ۱۹۴۰

۱۲ a2 سمنان ۱۹۴۰

۱۴ a3 اهواز ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۱۶ a3 اهواز ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۱۸ a3 نیشابور-اصفهان ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۲۰ a3 اصفهان-کاشان  ۱۹۴۰     پرشین ۱۹۳۰

۲۲ a3 نیشابور ۱۹۴۰

۲۵ a3 کاشان ۱۹۴۰

(به علت نوسان بازار احتمال تغيير قيمت در طول روز وجود دارد)


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگردآجدار, قیمت میلگرد بروز, قیمت میلگرد امروز, قیمت روز میلگرد
+ نوشته شده توسط هاشمی در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:56 |

۶/۵ کلاف ۱۹۷۰

۸ شاخه قزوين ۱۹۲۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۸۰

۱۲ شمس ۱۸۶۰

۱۴ كوثر ۱۸۸۰ - آریا ذوب ۱۸۷۰

۱۶ كوثر - شاهرود ۱۸۷۰    

۱۸ نيشابور ۱۸۷۰     پرشين - ميانه ۱۸۶۵

۲۰ ذوبي ۱۸۷۰     آريا ذوب ۱۸۶۵

۲۲ كاشان - كوثر ۱۸۸۰

۲۵ ذوبی ۱۸۸۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 12:42 |

۶/۵ کلاف ۱۹۶۰

۸ شاخه قزوين ۱۹۱۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۶۰

۱۲ شمس ۱۸۶۰

۱۴ اردبيل - دماوند - آریا ذوب ۱۸۶۰

۱۶ اردبيل - دماوند ۱۸۷۵

۱۸ كوثر ۱۸۵۰

۲۰ كوثر ۱۸۷۰

۲۲ ذوبی ۱۸۶۰

۲۵ ذوبی ۱۸۶۰

۳۲ كاشان ۱۸۵۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 13:21 |

۶/۵ کلاف ۱۹۵۰

۸ شاخه قزوين ۱۸۹۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۴۰

۱۲ شمس ۱۸۵۰

۱۴ كاشان ۱۸۷۰     آریا ذوب ۱۸۶۰

۱۶ میانه ۱۸۶۰     شاهرود ۱۸۵۰

۱۸ کاشان ۱۸۴۵     پرشین ۱۸۴۰

۲۰ كاشان ۱۸۵۰     آریا ذوب ۱۸۴۵

۲۲ پرشین ۱۸۵۰     ذوبی ۱۸۶۰

۲۵ نیشابور-ذوبی  ۱۸۶۰

۲۸ کاشان ۱۸۴۰

۳۲ ذوبی ۱۸۴۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 12:18 |

۶/۵ کلاف ۱۹۵۰

۸ شاخه قزوين ۱۸۹۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۴۰

۱۲ شمس ۱۸۴۰     سمنان ۱۸۳۵

۱۴ كاشان ۱۸۷۰     آریا ذوب ۱۸۶۰

۱۶ میانه ۱۸۶۰     شاهرود ۱۸۵۰

۱۸ کاشان ۱۸۴۵     پرشین ۱۸۴۰

۲۰ كاشان ۱۸۵۰     آریا ذوب ۱۸۴۵

۲۲ پرشین ۱۸۵۰     نیشابور ۱۸۶۰

۲۵ نیشابور-ذوبی  ۱۸۸۰

۲۸ کاشان ۱۸۴۰

۳۲ ذوبی ۱۸۴۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 14:6 |

۶/۵ کلاف ۱۹۲۰

۸ شاخه قزوين ۱۸۸۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۴۰

۱۲ تاکستان ۱۸۴۰     سمنان ۱۸۳۰

۱۴ كاشان ۱۸۷۰     آریا ذوب ۱۸۶۰

۱۶ میانه ۱۸۶۰     شاهرود ۱۸۵۰

۱۸ کاشان-نیشابور ۱۸۴۵     پرشین ۱۸۴۰

۲۰ كاشان ۱۸۵۰     آریا ذوب ۱۸۴۵

۲۲ پرشین ۱۸۴۰     نیشابور ۱۸۵۰

۲۵ نیشابور-ذوبی  ۱۸۷۰

۲۸ کاشان ۱۸۳۰

۳۲ کاشان-ذوبی ۱۸۳۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 12:13 |

۶/۵ کلاف ۱۹۲۵

۸ شاخه قزوين ۱۸۸۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۴۰

۱۲ تاکستان ۱۸۴۰

۱۴ كوثر ۱۸۶۰

۱۶ میانه ۱۸۶۰

۱۸ کاشان ۱۸۴۵

۲۰ كوثر ۱۸۵۰

۲۲ كوثر ۱۸۵۰

۲۵ كوثر ۱۸۶۵

۲۸ ذوبی ۱۸۵۰

۳۲ کاشان ۱۸۳۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 12:54 |

۶/۵ کلاف ۱۹۲۰

۸ شاخه قزوين ۱۹۰۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۴۵

۱۲ تاکستان ۱۸۵۰

۱۴ كوثر ۱۸۶۰

۱۶ میانه ۱۸۶۰

۱۸ ذوبی ۱۸۵۰

۲۰ كوثر ۱۸۵۵

۲۲ كوثر ۱۸۵۵

۲۵ كوثر ۱۸۶۰

۲۸ كوثر ۱۸۷۰

۳۲ کاشان-ذوبي ۱۸۵۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 12:16 |
۵/۶ کلاف ۱۹۴۰

۸ شاخه قزوين ۱۹۳۰

۱۰ شاخه پارس ۱۸۶۰

۱۲ تاکستان ۱۸۵۰

۱۴ میانه ۱۸۶۰

۱۶ میانه ۱۸۷۰

۱۸ ذوبی ۱۸۶۵

۲۰ كاشان ۱۸۶۵

۲۲ نیشابور ۱۸۷۰

۲۵ ذوبي ۱۸۸۰

۲۸ کاشان ۱۸۹۰

۳۲ کاشان ۱۸۶۰


برچسب‌ها: فروش میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد آجدار, قیمت میلگرد انبار تهران, میلگرد A3
+ نوشته شده توسط هاشمی در دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 12:10 |